STRONA GŁÓWNA
 Informacje o SGCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Usługi
  • Usługi
    SGCI - wyposażone jest m.in. w:
    Komputery z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, fax, ksero, telefon.